Onnelliset

asiakkaat

Onnellinen

yritys


Olemme luotettava kumppaninne
palvelu- ja järjestelmäratkaisuiden toimittajana

Ratkaisut

Softwaven tekniset ratkaisut perustuvat yhtiön itse kehittämään Opiferus-tuoteperheeseen. Itsenäisesti toimivat sovellukset muodostavat toisiaan tukevan ohjelmistokokonaisuuden, mahdollistaen kokonaisvaltaisten palvelu- ja järjestelmäratkaisujen rakentamisen.

Kysy lisää:

myynti@softwave.fi,
010 2928 810

Ratkaisuumme luottavat:Opiferus Taloussuunnittelu

Jalkauta, automatisoi, seuraa — taloussuunnittelu ja talousseuranta helposti hallintaan!

Talousarvion teko on usein työläs, aikaa vievä ja haavoittuva prosessi alkaen tietojen keräämisestä lukuisista eri lähteistä, yleensä useampaan kertaan, ennen virallisen arvion valmistumista. Lisäksi julkisen sektorin haasteena on talousarviokirjan työstäminen, johon luvut siirretään pahimmassa tapauksessa manuaalisesti yksi kerrallaan.

Softwaven Opiferus Taloussuunnittelu on moderni, helppokäyttöinen ratkaisu, joka tekee talouden suunnittelusta ja seuraamisesta ennennäkemättömän vaivatonta ja nopeaa. Se automatisoi ja jalkauttaa sekä taloussuunnittelun että raportoinnin. Kaikki tarpeelliset tiedot on myös helppo viedä muihin järjestelmiin tai tuoda muista järjestelmistä.

Jokainen taloussuunnitteluun osallistuja voi luoda oman vastuualueensa talousarvion, joista sovellus sitten laskee kokonaisuuden. Myös talousarviokirja ja muut raportoinnin vaatimat taulukot syntyvät helposti, niin että lopputulos on siisti ja suoraan käytettävissä julkaisuissa ilman tuplatyötä. Sovelluksen avoimen rakenteen ansiosta näet välittömästi, kuinka yksittäisten lukujen muokkaus vaikuttaa koko organisaation budjettiin.

Opiferus Taloussuunnittelun ansiosta koko talousarvioprosessista tulee huomattavasti helpompi, nopeampi ja paremmin hallittava. Taloustiedot ovat aina ajan tasalla ja saatavilla selkeinä graafeina päivittäisenkin päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Johdon Työpöytä

Toiminnanohjaus

Pirjo Männistö, talousjohtaja
Kalajoen kaupunki
Asiakkaamme kokemus

”Kalajoen kaupunki halusi ketterämmän käyttöliittymän, jolla henkilöstöä olisi helppo osallistaa budjetointiin. Softwave Opiferus Taloussuunnittelu otettiin aluksi käyttöön perusturvapalveluissa, ja nykyään sen piirissä ovat kaikki kaupungin palvelut sekä kaupungin konserniyhtiöt.

Opiferus Taloussuunnittelun ansiosta kaupungin talousarvion laadinta on sujuvaa ja tarkempaa ja talouden seuranta on tehostunut huomattavasti. Aiemmin tietoa piti tuottaa eri vaiheissa jopa exceleistä keräten. Opiferus Taloussuunnittelusta saa valmiit taulukot ja reaaliaikaiset graafit, joten erilaisissa raportoinneissa säästetään merkittävästi aikaa. Lukuja voi myös vertailla aiempien vuosien arvioihin ja toteutumiin. Ohjelma on niin ketterä ja joutuisa, että datan voi hakea näytettäväksi vaikka kesken palaverin. Yksittäisistä hyvistä ominaisuuksista pitää mainita kommenttikenttä, jolla voi budjetin laadintavaiheessa merkitä omat muistiinpanot ja ne saa myöhemmin kätevästi käyttöön.

”Opiferus Taloussuunnittelun ansiosta talousarvion laadinta on tarkempaa ja talouden seuranta on tehostunut huomattavasti.”

Tavoite osallistavasta budjetoinnista on toteutunut Kalajoella hyvin: käyttäjiä on kaikkiaan noin 70. Opiferus Taloussuunnittelu on ollut kautta linjan tykätty työkalu, jonka käyttö ja talouden toteumaseuranta eivät vaadi erityistä kirjanpidon tuntemusta. Ajantasaisen ja selkeän tiedon ansiosta eri palveluissa on helppo seurata omassa budjetissa pysymistä. Lisäksi johdon tukena ovat dynaamiset ennusteet toiminnan ja talouden yhteensovittamiseksi.

Meillä on Opiferus Taloussuunnitelun lisäksi käytössä Opiferus Johdon Työpöytä, Toimintolaskenta, Kvanto ja Työajanmittaus. Olemme kokeneet, että Softwave on todella joustava, asiakaslähtöinen ja kehittämishaluinen toimija. Yhteistyömme on ollut enemmän kumppanuutta kuin tyypillinen asiakas–toimittaja-suhde. Softwavella on kovaa osaamista: he ymmärtävät talouden lainalaisuudet ja kuntakentän erityispiirteet.”

Kysy lisää:

myynti@softwave.fi,
010 2928 810

Ratkaisuumme luottavat:

   

Opiferus Johdon Työpöytä

Kerää tieto, vertaile, viesti — siirry tiedolla johtamisen aikaan!

Merkittävät päätökset tulisi pystyä tekemään ajankohtaiseen tietoon perustuen. Tiedon koostaminen useasta eri lähteestä hidastaa sen hyödyntämistä. Avainhenkilöiden työaikaa kuluu paitsi tiedon etsimiseen, myös sen muokkaamiseen esitettävään muotoon. Tavoitteet ja strategiat jäävät usein taka-alalle, jos niitä ei oteta osaksi toimintaa tai pystytä viestimään ymmärrettävästi.

Softwaven Opiferus Johdon Työpöytä tuo nykyaikaiset, havainnolliset ja tehokkaat tiedon analysointityökalut ulottuvillesi ilman ohjelmistoasennuksia. Modernin selainkäyttöisen ratkaisun ansiosta organisaatiosi toiminnan tärkeimmät tiedot ovat yhdessä paikassa ja aina helposti saatavilla. Opiferus Johdon Työpöytä on erinomainen apuväline myös julkishallinnon talousarvion ja budjettikirjan laatimisessa.

Tarvekartoituksen pohjalta Mittaristot-osioon voidaan rakentaa juuri sinun organisaatiosi toiminnan kannalta tärkeimmät toimintaa kuvaavat mittarit. Ne voivat olla esimerkiksi talouteen, asiakas­tyytyväisyyteen, henkilöstöön ja strategiaan liittyviä. Tieto kerätään yhteen jo käytössäsi olevista tietojärjestelmistä, mittarit otetaan käyttöön — ja sinulla on käytössäsi ajantasaiset ja selkeät visuaaliset näkymät arjen tarpeisiin, kokouksiin ja esityksiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet -osion avulla luot selkeän kuvan organisaatiosi strategiasta ja pystyt viestimään sen helposti. Voit hyödyntää strategian toimeenpanossa siihen liittyviä mittareita, jotka voidaan yhdistää tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Opiferus Johdon Työpöydän ansiosta organisaatiosi avainhenkilöillä riittää paremmin resursseja tietojen tehokkaaseen analysointiin ja nopeaan reagointiin. Johtamisen laatu paranee: koko henkilöstön on helpompi sitoutua yhteiseen tekemiseen, kun päämäärät sekä keinot niihin pääsemiseksi saadaan kerrottua selkeästi ja konkreettisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lue lisää Johdon Työpöydän omilta sivuilta

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Taloussuunnittelu

Toiminnanohjaus

 

Tuija Korpela, Talous- ja hallintojohtaja
EKAMI (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto)
Asiakkaamme kokemus

”Meille EKAMIssa on ollut välttämätöntä valmistautua ammatillisen koulutuksen reformiin, jossa rahoitus muuttuu suoritusperusteisemmaksi ja raportoinnista opetushallitukselle tulee entistä vaativampaa. Vanhoissa järjestelmissämme juuri tulevaisuuden kannalta tärkeimmät talous-, opiskelija- ja henkilöstötiedot eivät olleet helposti ja nopeasti saatavilla. Käytössä oli vanhentuneita ja jopa vääriä tietoja.

 “Johdon Työpöytää on erittäin helppo käyttää, ja se on graafiensa ansiosta hyvin havainnollinen.”

Ratkaisuksi valikoitui Softwaven Opiferus Johdon Työpöytä. Sen ansiosta säästämme aikaa ja rahaa, koska tarvittavat tiedot näkyvät automaattisesti ja ajantasaisina koko henkilöstölle, eikä opintosihteerien ja controllerin tarvitse koostaa dataa erikseen. Myös uuden strategiamme mukaiset tuloskortit ovat kaikkien seurattavissa. Ongelmakohdat, kuten keskeyttäneiden opiskelijoiden määrän kasvu, erottuvat nopeasti ja korjausliikkeitä voi tehdä hyvissä ajoin.

Eri yksiköiden raportointi on tehostunut ja yhdenmukaistunut ja tietoja on helppo vertailla esim. koulutusalojen ja toimipaikkojen välillä. Talousarvioprosessi on ollut huomattavasti sujuvampi kuin ennen, kun aiemmat luvut saa suoraan Johdon Työpöydästä. Sekin on merkittävä etu, että Johdon Työpöydässä on historiadataa pitemmältä ajalta: yksittäisen luvun sijasta useamman vuoden kehityksen saa näkyviin visuaalisesti.

Softwave on yhteistyökumppanina joustava, rehti ja miellyttävä. Saimme rahalle vastinetta, jopa enemmän kuin oli luvattu. Kaikki, mitä toivottiin, onnistui. Softwavella on vahvaa koulutusalan tuntemusta, joten he osasivat räätälöidä juuri meidän tarpeisiimme sopivan ratkaisun. Softwaven puolelta projekti eteni ennätyksellisen nopeasti, ja yhteydenpito oli jatkuvaa ja sujuvaa. Johdon Työpöydän käyttöönotto näillä mittareilla on meidän osaltamme vasta alkua – uskon, että tässä yhteistyössä on mahdollisuuksia vielä vaikka mihin.”

Kysy lisää:

myynti@softwave.fi,
010 2928 810

Ratkaisuumme luottavat:Opiferus Toiminnanohjaus

Projektinhallinta, kuormitus, kapasiteetti, kannattavuus – ovatko nämä tärkeät tiedot käytössäsi?

Puutteellinen toiminnanohjausjärjestelmä voi olla este yrityksen kasvamiselle ja organisaation kehittämiselle. Projektinhallintaan, laskutukseen ja työnjohtamiseen liittyvät haasteet vievät liikaa avainhenkilöiden resursseja, ja perinteisen kirjanpidon tuottamat taloustiedot laahaavat päätöksenteon perässä. Usein myös työtunteja jää kirjaamatta ja laskutusta syntymättä.

Softwaven Opiferus Toiminnanohjaus on laadukas ja monipuolinen selainkäyttöinen ratkaisu, joka yhdistää yrityksesi projekteja, taloutta, toimintaa ja henkilöstöä koskevat tiedot. Kun kaikki tieto on yhdessä paikassa, sinun on helppo seurata ja analysoida mm. yrityksesi kapasiteettia, toiminnan kustannuksia, asiakas- ja projekti­kannattavuuksia sekä eri työvaiheisiin kuluvaa aikaa – ja helpompi löytää ongelmakohdat, joita ratkomalla voit parantaa yrityksesi kannattavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä.

Käyttöönottovaiheen jälkeen voit käyttää Opiferus Toiminnan­ohjausta kokonaan itse, tai ulkoistaa esimerkiksi kirjanpidon ja palkanlaskennan Softwaven omalle ammattitaitoiselle taloudenhallinnon palvelutiimille.

Opiferus Toiminnanohjauksen ansiosta sinun on helpompi hahmottaa käynnissä olevien projektien ajantasainen tilanne ja kulut. Työtä ei jää laskuttamatta, ja näet selkeästi, mihin kulut oikeasti kohdistuvat. Helppokäyttöisen sovelluksen ansiosta voit jalkauttaa vastuuta ja jakaa työtä, mikä tehostaa hallintoa ja vapauttaa avainhenkilöiden aikaa yritystoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Johdon Työpöytä

Taloussuunnittelu

Kysy lisää:

myynti@softwave.fi,
010 2928 810

Ratkaisuumme luottavat:
Opiferus Toimintolaskenta Pro

Tarkastele, vertaile, hyödynnä — tiedolla todelliseen hintaan!

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun tulee perustua todellisiin kuluihin, joita niiden tuottamisesta aiheutuu. Ilman erillistä sovellusta kustannusten tarkastelu ja vertailu eri yksiköiden välillä on kuitenkin vaikeaa. Opiferus Toimintolaskennalla voit ottaa huomioon myös asiakaskohtaiset erilliskustannukset ja saada ne mukaan hinnoitteluun.

Softwaven Opiferus Toimintolaskenta Pro kokoaa organisaatiosi kustannuslaskennan yhteen järjestelmään ja tarjoaa toimivat työkalut muun muassa hinnoitteluun ja tuotteistukseen. Toimintolaskentaa käytetään myös kuntayhtymien maksuosuuksien ja kuntien sisäisen laskutuksen hallintaan. Käyttöliittymän läpinäkyvyys mahdollistaa porautumisen karkeammalta tasolta tarkemmalle tasolle: esimerkiksi yksikköhintaa tarkastellessasi voit selvittää, mistä toiminto­kustannuksista tuotteen tai palvelun hinta muodostuu.

Pohjana laskennassa käytetään oman organisaatiosi rakennetta ja tilikarttaa. Kulut kohdistetaan eri toiminnoille aiheuttamis­periaatteen mukaan. Toimintojen kulut jaetaan laskentakohteille, joita ovat esimerkiksi tuotteet, palvelut ja asiakkaat. Toimintolaskenta Pro:ta on käytetty esimerkiksi asumispalveluiden osalta yhden hoitopäivän kustannusten laskemiseksi ja ruokapalveluissa selvittämään, mistä kustannuksista eri ateriatyyppien hinnat koostuvat.

Opiferus Toimintolaskenta Pro:n käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. Sen tuottamia raportteja voi ryhmitellä monella eri tavalla sekä vertailla eri laskentamalleja ja eri aikajaksoja. Toimintolaskenta ja sen tuottamat laadukkaat graafiset raportit helpottavat sekä päivittäistä että pitkän tähtäimen päätöksentekoa organisaatiossasi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Kvanto

Työajanmittaus

Kysy lisää:

myynti@softwave.fi,
010 2928 810

Ratkaisuumme luottavat:


Opiferus Työajanmittaus

Mittaa työaika tarkasti — tiedolla tehokkaampaan ajankäyttöön!

Perustuuko organisaatiossasi tieto työajan jakautumisesta pelkkiin arvioihin? Ne saattavat poiketa suurestikin todellisuudesta: tiettyyn tehtävään saattaa mennä huomattavasti enemmän aikaa kuin siihen on mitoitettu, tai yksittäisen työntekijän työaikaa voi kulua asioihin, jotka eivät kuulu hänen toimenkuvaansa.

Softwaven Opiferus Työajanmittaus on tehokas työkalu, jolla työajan seuranta sujuu ilman työllistävää paperisotaa. Saat käyttöösi tarkat raportit koko henkilöstön tai valitsemiesi osastojen työajan kirjauksista päätöksenteon tueksi.

Selainpohjainen Opiferus Työajanmittaus on helppo ja nopea ottaa käyttöön ilman erillisiä asennuksia. Myös sen käyttö on helppoa: työntekijät voivat itse kirjata työaikansa selaimella ja kohdistaa tekemänsä tunnit eri toiminnoille. Sovellus mahdollistaa työajanseurannan myös yksittäisen tuotteen tai palvelun tasolla. Opiferus Työajanmittaukseen voi tarpeen mukaan luoda uusia käyttäjätunnuksia ja muokata työajan mittauslomakkeita.

Opiferus Työajanmittaus tuottaa luotettavaa tietoa, jota voit hyödyntää esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kustannus­laskennassa, työajan käytön vertailussa eri osastojen välillä sekä mahdollisessa työnjaon uudelleenorganisoinnissa. Opiferus Työajanmittaus auttaa varmistamaan, että organisaatiosi toimii mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Toimintolaskenta Pro

Kvanto

Kysy lisää:

myynti@softwave.fi,
010 2928 810

Ratkaisuumme luottavat:


Opiferus Kvanto

Suorite- ja palvelumäärät talteen tarkasti — tehokkaalla tiedonkeruulla yhteiseen hyötyyn!

Jos organisaatiossa on useita toimipaikkoja, tietojen keräämiseen ja yhdistämiseen kuluu paljon arvokasta työaikaa. Esimies joutuu usein koostamaan yksiköiden erilliset Excel-tiedostot yhteen raporttien laatimista varten.

Softwaven selainpohjainen ratkaisu Opiferus Kvanto on sovellus, jolla eri toimipaikkojen määrienkeruu voidaan tehdä hajautetusti ja kerätyt tiedot voidaan raportoinnilla koota vaivattomasti yhteen. Sovellusta käytetään esimerkiksi ruokapalveluiden ateriamäärien keräämiseen ja raportointiin. Kunkin keittiön vastuuhenkilö voi kerätä tuotanto­määrät tuotteittain ja asiakkaittain päivä- tai kuukausitasolla. Tietojen tuominen järjestelmään ei edellytä kalliita sovellusten välisiä integraatioita, eikä Kvanton käyttäminen vaadi erillisiä asennuksia.

Opiferus Kvanton toimintoihin kuuluu määrienkeruun lisäksi seuranta ja monipuolinen raportointi. Suoritemääriä voidaan raportoida eri tavoin yksikkötasosta toimialatasolle asti, ja haluttujen suorite­tyyppien määriä voidaan raportoida myös erikseen. Raportit saa vietyä eri tiedostomuotoihin, mm. Excel-tiedosto ja pdf.

Opiferus Kvanton ansiosta kaikkien yksiköiden tietoja voi tarkastella yhtenä kokonaisuutena ilman vaivalloista koostamisvaihetta. Eri käyttäjäryhmille räätälöidyt käyttöoikeudet ja käyttäjäkohtaisesti tallennetut suosikkinäkymät varmistavat vielä sen, että tärkeä tieto saavuttaa kohderyhmänsä — oikeaan aikaan ja oikealla tavalla esitettynä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Toimintolaskenta Pro

Työajanmittaus

Palvelut

Asiantuntijoidemme vahva liiketoimintaosaaminen auttaa varmistamaan aina toimivan ratkaisukokonaisuuden asiakkaillemme. Asiantuntijapalveluidemme avulla ratkaisemme kustannuslaskennan, tuotteistuksen, hinnoittelun, talouden suunnittelun, johdon raportoinnin ja strategiatyöskentelyn haasteet.

Kaikkiin sovellusratkaisuihimme on saatavilla asiakaskohtaisesti räätälöityjä koulutuspalveluja, kuten käyttöönotto- tai raportointikoulutuksia. Järjestämme myös online-koulutuksia eli Opinaareja sovellustemme tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen tueksi.

Taloushallinnon palvelut kattavat kaikki tarvittavat taloushallinnon toiminnot toiminnanohjausasiakkaillemme.

Tutustu koulutuspalveluihimme

Kumppanit

Innoman on yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan sekä prosessien kehittäjä, jonka missiona on parantaa mitattavasti yritysten tuottavuutta ja liiketoiminnan uudistumiskykyä. Innoman yhdistää palveluissaan asiakkaan ja Innomanin omien asiantuntijoiden ja johdon osaamisen tehokkaan työskentelymallin avulla. Kun saman pöydän ääreen tuo henkilöitä eri aloilta ja erilaisista kokemustaustoista, syntyy uusia näkökulmia ja innovatiivisia ratkaisumalleja liiketoiminnan kehittämiseen.

Anne Lindqvist on kunta-alan ja yritystoiminnan kokenut moniosaaja, jonka konsulttipalveluihin kuuluvat muun muassa hankkeiden ja projektien toteutus, vaativien muutosten läpivieminen, kuntakonsernin johtamisen ja ohjauksen kehittäminen sekä vuokrajohtajuus. Lindqvist on kunnostautunut paitsi strategioiden valmistelussa, erityisesti niiden maastouttamisessa. Hän on vahva BSC-taitaja, jonka ydinosaamista ovat toimintaa todella mittaavien tavoitteiden kuvaaminen, mittarien luonti ja mittaritietojen määrittely. Ammatillisiin vahvuuksiin kuuluu myös lukuisista controller-tehtävistä hankittu sisäisen laskinnan ja toimintolaskennan osaaminen.

Awita on tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkaallensa kattavat taloushallinnon palvelut läheisenä ja strategisena kumppanuutena. Aidosti sähköinen tilitoimisto asiakkaan tarpeen mukaan mitoitettuna. Awita tuottaa laadukkaat tilitoimistopalvelut yrityksille, joiden avulla saadaan täsmällistä ja ajantasaista tietoa. Näin voidaan muodostaa yhteinen näkemys yrityksen tulevaisuudesta ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä.

Ajankohtaista

Tiedosta mahdollisuus

Softwave on tiedon analysoinnin, jalostamisen ja hyödyntämisen asiantuntija. Aito näkemys ja ymmärrys asiakkaittemme toimintaympäristöstä ja arjen haasteista auttaa meitä luomaan joka kerta ratkaisun, jossa on kaikki tarpeellinen, mutta ei mitään turhaa.

Töihin Softwavelle?
Ota yhteyttä: rekry@softwave.fi

Lue lisää meistä